Kia kaha te reo Māori

The  Māori Language Act 2016 makes clear te reo Māori is for every New Zealander and is a valued part of our national identity.

Tērā te hao nui o Taramainuku e tō ana ki te uru

Tū hāhā ana te whenua, tū hāhā ana te rangi

E rere Mata-au mōteatea noa rā ki tai

Aue aue mō kōutou kua wheturangitia, 

Haere, haere, haere atu rā

Kua meatia, he taonga te reo Māori.

He reo tuku iho mai i ngā atua tawhito o ō tātou tīpuna.

Me he wairere tāuwhiuhwi, me he ngāhere ketekete nō nehe.

Kei tō te reo Māori he tangi mapu kau pērā i te hau

Kei a ia te oro whati kau o te tai.

Koia te reo o te taiao, koia taku mounga.

Kua kitea nei e tō tātou reanga te aranga o te reo Māori

12 ngā tau ahau i whakaako ai te reo ki aku tauira tē kautehia engari i ahau e tipu ana

ngū ana te rangona o te reo kōrerotia ki Wānaka nei.

Ko te whakaaro whānui o te hāpori nei, o Aotearoa katoa

he reo mate te Reo Māori, he reo kōrerotia e ngā kaumātua kuia Māori anake.

E ai ki te ture reo māori 2016 Ko te reo Māori he reo mō Aotearoa katoa. Pakeha mai, Māori mai, tauiwi mai. He tohu whai mana mō tātou katoa ngā uri o Aotearoa.

I kī mai tōku kaumatua “ina kitea te Māori e kōrero Māori ana ka mea mai te Ao- He pai te reo Māori mō te Māori. Ka kitea ana te hunga Pākeha e kōrero āori ana ka meatia- he pai te reo Māori mō te ao. Ka ora te reo Māori i tēnā i tēnā o tātou e kōrero Māori ana. Ka ako ana te tangata, ka hua te mārama o tā Eva Ricard kohakī “Anō te pai te tūākana teina e noho ana i raro i te whakaaro kotahi”.

Nō reira kia kaha tonu tātou ki te hāpai tō tātou “Aotearoatanga” mā Te Reo Māori hei taonga puiaki kia mōhio te ao, he mana motuhake tō Aotearoa, ahakoa te maha o ōna iwi, kei runga tātou i te waka kotahi kia whai atu te pae tawhiti, te koingo o ngā tīpuna, ara, kia tū ake tātou hei kaitiaki mō ngā taonga o koro mā o kui mā, kia tū hoki tātou hei kaitiaki mō ngā uri whakaheke. Kia kaha te reo kia ora tātou.

 

Kia kaka to the Māori language

It has been said that te reo Māori is a treasure.

It is a language passed down from the ancient gods of our ancestors.

It can be as the free flowing roar of the waterfall

Or as the noisy forests of old

Te reo Māori contains the sobbing of the gentle breeze and the roar of the pounding surf.

It is indeed the language of our environment

It is indeed precious to me beyond compare.

Our generation has witnessed a revitalisation of te reo Māori. I have been teaching te reo in our community for 12 years now and have had countless students come to learn, but whilst I was growing up, te reo was not at all heard. The dominant thought in this community and in New Zealand in general was that Māori was a dead language used only by Māori elders.

The  Māori Language Act 2016 makes clear te reo Māori is for every New Zealander and is a valued part of our national identity.

All who learn te reo Māori help to secure its future as a living, dynamic and rich language. As you learn, we come to appreciate that diversity is a key to unity.” Kia Kaha!

My elder said to me “when Māori are seen talking Māori to each other the world says, ‘Māori is good for Māori’. When non Māori are seen talking in Māori, the world says, ‘Māori is good for the world.’” Te Reo is thus kept alive by each and every one of us who use it. Through this understanding we bring fruition to the wisdom of Eva Rickard’s words “how brilliant it is when we can all share the bonds of kinship through common interest (not common heritage).”

Therefore may we continue to uplift our New Zealand identity through celebrating te reo Māori as a valued treasure so the world knows, we are unique. Though we are made of many races, our culture is realised through the aspirations of our ancestors that we of this generation be as guardians not only to our histories but also to our future. May te reo carry these stories forever.


0 Comments

There are no comments on this article.

Leave a Comment

You must be logged in to make a comment. Login Now